top of page

COVID-19

  • P.g.a Coronan vill vi förtydliga att vi har öppet som vanligt men vi ber kunder hålla avstånd och sprita händer före och efter körning.

  • Vi spritar alla hjälmar!

  • Overaller är numera valfritt.

  • Håll avstånd till andra grupper & till oss i personalen.

Ordningsregler

1. All vistelse på och intill gokartområdet sker på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar om olyckan skulle vara framme.

2. Det råder absolut nolltolerans mot alkohol och andra droger i samband med gokartkörning. Om det finns misstankar om alkoholpåverkan, har personalen rätt att alkoholtesta förare. Om ett sådant test visar positivt utslag, innebär det att föraren inte längre får köra gokart och att ingen ekonomisk återbetalning görs.

3. Vårdslös körning är under inga omständigheter tillåten! Att medvetet köra så att det leder till prejningar, blockeringar och kanske till och med krockar är helt oacceptabelt. Förare som av personalen bedöms göra sig skyldiga till vårdslös körning får inte längre vistas på banområdet. Det blir heller inte tal om någon ekonomisk återbetalning vid ett sådant förfarande.

4. Om person genom vårdslöshet, oaktsamhet och/eller påverkan av alkohol eller droger är orsak till att utrustning påverkas och/eller skadas så kommer motsvarande kostnad för reparation eller nyinköp att debiteras vederbörande.

5. Samtliga deltagare måste delta i och lyssna på en säkerhetsgenomgång före aktiviteten. Eventuella råd, tillsägelser och varningar måste tas på största allvar.
Alla förare måste förstå svenska eller engelska.

6. Åldersgräns samma år man fyller 8 år. Den minsta längden är 140 cm, OM du har korta ben kan vi EJ garantera körning.

7. Gravida kvinnor och personer med hjärtproblem eller liknande avrådes från att åka gokart.

8. Om något händer med dig eller den gokart som du färdas i - sitt kvar i karten, räck upp handen och invänta hjälp.

Att tänka på vid Covid-19

Kom i god tid innan din bokade tid. 15-20 minuter är lagom för toabesök, ombyte och inskrivning.

Vid sen ankomst kan racet kortas ner då det finns andra bokade grupper, full betalning tas ut ändå.

Längdgräns: Minst 140 cm. Vid korta ben kan vi EJ garantera körning. Lägsta ålder: Det år man fyller 8 år. 

 

Maxvikt 125 kg. Maxlängd cirka 210-215 cm

XXL är största hjälmstorleken. Tag gärna med egen hjälm.

För snabbare service. Dela gärna in er i grupper innan ankomst.
 

- Lugn grupp - förare som aldrig kört innan, t.ex. yngre barn.
 

- Snabb grupp - förare som har lite större erfarenhet.
 

Är ni osäkra, självklart hjälper vi er med gruppindelning.

bottom of page